Ons toekomstbeeld voor het gebied ’t Klooster (Achterhoek, Hengelo – Veldhoek) krijgt ruim aandacht in de Gelderlander. Met Johan de Putter en het team van experts van provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst, Vitens en LTO werkte ik afgelopen maanden aan het toekomstbeeld voor 2050 en een routekaart om de balans te herstellen op basis van water- en bodemsturen, inclusief twee bijzondere interactieve bijeenkomsten met direct betrokkenen in de streek.