Al meer dan een 25 jaar werk ik aan het landschap in de breedste zin. Van daktuin tot stadsregio. Altijd met dezelfde passie en bevlogenheid. Ik kan intensief met u samenwerken of een team van experts voor u meebrengen. Ik ben inzetbaar als landschapsarchitect, projectleider, procesmanager of ideeëngenerator. Ik werk in opdracht maar ook in detachering.
Wat kan ik voor u betekenen…?

verandering

Xi is de 14e letter van het Griekse alfabet en staat voor ‘de voortgang van verandering’. Zo kijk ik ook naar het Nederlandse (stads)landschap. Dat elk landschap transformeert is een gegeven. Stilstaan is geen optie. Ik leid ‘de voortgang van verandering’ graag voor u in goede banen door elk ontwerpvraagstuk als een proces te benaderen en uit te gaan van de ‘Genius Loci’ van de plek.
Essentieel is daarbij rekening te houden met de historische context, landschappelijke kwaliteit, ecologisch waarden, een duurzame toekomst en de kracht van de gebruiker.

klimaat & energie

Klimaatadaptatie en energietransitie leveren een breed palet aan nieuwe kansen op voor het landschap. Doordat ik duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit altijd combineer ontstaan intrigerende ‘winwin-situaties’.
We hebben niet de keuze of we duurzame energie willen toepassen en klimaatadaptieve maatregelen willen nemen. Het is juist de vraag hoe en waar we windturbines en zonnepanelen onderdeel maken van een modern landschap met meerwaarde voor de bewoners en gebruikers. Hoe elke ingreep in het landschap bijdraagt aan haar toekomstwaarde.
Een windturbine als landmark. Zonnepanelen die een dijk versterken. Een beekdal dat haar ruimtelijke kwaliteit verhoogt en ook voorkomt dat een stad onderloopt. Dat zijn enkele voorbeelden die het verschil maken.

passie

In mijn carrière als landschapsarchitect ontdekte ik dat ontwerpen samen met de directe gebruikers mijn passie is. Daarbij kan ik met aanstekelijk enthousiasme mensen zo uitdagen dat ze durven dromen over de toekomst. Ik kan daarbij het vonkje zijn om vuur te maken. Om die dromen vervolgens vorm te geven, duurzaam en realiseerbaar te maken. Daar geef ik graag invulling aan.

uitvoeringskracht

Al meer dan 15 jaar werk ik, Jan Maurits van Linge, aan interactieve planvorming. Ruim voordat de omgevingswet participatie van burgers belangrijk maakte was ik er al van overtuigd dat draagvlak leidt tot uitvoeringskracht. Bekijk de projecten die ik afgelopen jaren deed en lees de aanpak die ik heb ontwikkeld. Een aanpak die leidt tot plannen met draagvlak èn ruimtelijke kwaliteit. Ontwerpen die leiden tot uitvoering, want landschap maken we immers buiten…