Interactieve aanpak
Ik kan overheden helpen met participatie en interactie in ontwerp en proces waarbij ik altijd mij achtergrond als ontwerper meeneem.

 • Dat organiseer ik voor u in een opdracht die ik uitvoer met mijn team in nauw overleg met u als opdrachtgever waarbij u volledig kan ontzorgen,
 • of dat organiseer ik met u bijvoorbeeld door u te adviseren of een participatieplan op te stellen. Dat kan ook in de vorm van een detachering waarbij ik op locatie samenwerk met uw medewerkers.

Voor elke interactieve klus maak ik een aanpak op maat. Het maatwerk is afhankelijk van het vraagstuk en ook het beschikbare budget. Soms is één atelier voldoende. Soms is overleg met betrokken medewerkers al de essentie. Soms werk ik met u een uitgebreid ontwerpproces uit met een eigen actorenanalyse, communicatieplan, huisstijl, website en een reeks van online en offline participatiemomenten.
In elk proces speelt interactie een rol. Daarom overleg ik graag met de schetsrol op tafel.

Maak een vliegende start:

 • Start met een landschapsanalyse, de feiten op tafel
 • Stel randvoorwaarden en doelen vooraf vast.
 • De beste interactieve vraag gaat over het ‘hoe’ (en niet over wat)! -
 • Spreek op welke trede van de participatieladder we werken.
 • Maak vooraf duidelijk wie de beslissingen neemt.
 • Sluit aan bij burgerschapsstijlen. Biedt diverse mogelijkheden aan.
 • Maak politiek en besluitvormers deelgenoot het proces.

 

Werk aan ruimtelijke kwaliteit:

 • Start met divergeren (waarbij niks te gek is)...
 • Ga daarna convergeren via alternatieven of scenario’s naar een visie of ontwerp.
 • Mijn team brengt onze kennis van landschap, stedenbouw en schaalniveaus in.
 • We gebruiken onze verbeeldingskracht ten dienste van alle betrokkenen.
 • Werk beeldend. Een beeld verbindt want een beeld zegt meer dan 100 woorden.
 • Neem regelmatig tijd voor een ambachtelijk stap als ontwerpers om ruimtelijk kwaliteit te waarborgen.

 

Ontwerp een vloeiende proces:

 • Interactief werken moet leuk zijn. Dus een leuke locatie, intrigerende werkvormen en taart bij de koffie!
 • Creëer een sfeer van veiligheid en vertrouwen waarin iedereen voor zijn mening kan uitkomen.
 • Benoem eerst de punten waarover men het eens is, dat geeft energie en draagvlak.
 • Een digitaal platform kan de offline participatie ondersteunen. METT is daarvoor een bruikbaar medium.
 • Alle resultaten binnen 24 uur op internet. Zo werk je open en transparant.
 • Werken met een werkteam als afspiegeling van betrokkenen kan een oplossing zijn voor het werken met (te) grote groepen.
 • Koppel werk van een werkteam dan altijd direct open en transparant terug.
 • Werkteamleden kunnen uitgroeien tot ambassadeurs.