Tijdens het wereldcafe op 1 juli werkten we met burgers aan een levensgrootte maquette van Papendrecht. Aan de hand van vijf opgaven voor de toekomst kreeg de maquette vorm. Enthousiaste burgers werkten mee aan de maquette die de basis vormt voor de omgevingsvisie voor Papendrecht.