Terra Incognita heeft een integrale ontwikkelingsvisie opgesteld voor de groene stadsrand van de nieuwbouw-locatie Vathorst in Amersfoort. De visie voorziet in een aantrekkelijk groen recreatiegebied met kansen voor nieuwe woningen op bestaande erven en enkele nieuwe knooperven in het buitengebied. De visie sluit naadloos aan op de visie die voor de gemeente werd ontwikkeld onder de naam OverdeLaak

De stadsrand van Amersfoort behoudt het kenmerkende groene, landelijke karakter. De belevingswaarde en gebruiksmogelijkheden van het landschap nemen evenwel toe, met uiteenlopende recreatieve voorzieningen en (groene) activiteiten zoals struinen en vogels kijken, bootje varen of genieten van streekeigen producten, wandelen of fietsen langs de Laak, bloemrijke graslanden, elzensingels, houtwallen en kleine bosjes. Kleinschalige woningbouw op bestaande en enkele nieuwe erven kan worden gecombineerd met groen-recreatieve functies op het erf en natuurontwikkeling. De nieuwe stadsrand van Vathorst combineert zo natuur, landschap, buiten wonen en groene recreatie

Opdrachtgever: Vathorst CV
Locatie: Vathorst Amersfoort
Realisatie: 2016
Ontwerpers: Jan Maurits van Linge en Robert Arends

Uitvoering 2019